Suffiks

Suffiks
Afledningsendelse. Led (derivativer og
fleksiver) som står efter roden.
Ex: afHÆNG-ig-hed-er-ne.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • suffiks — suf|fiks sb., et, er, erne (LINGVISTIK afledningsendelse), i sms. suffiks , fx suffiksafledning …   Dansk ordbog

  • Endelse — Suffiks …   Danske encyklopædi

  • § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele — (1) TILLADTE ORDDELINGER Sammensætninger, afledninger og bøjningsformer kan som hovedregel deles mellem deres betydningsbærende orddele. Der kan således deles (a) mellem sammensætningsled, (b) efter præfikser, (c) foran suffikser og (d) foran… …   Dansk ordbog

  • § 9. Konsonanter i opslagsformer — (1) KONSONANTER MELLEM VOKALER Der skrives dobbelt konsonant mellem to vokaler når den foranstående vokal er kort og trykstærk, og den efterfølgende vokal er tryksvag: skrubbe, hedde, bygge, trække, skulle, tapper, værre, masse. Der skrives… …   Dansk ordbog

  • Adverbiumgruppe — Adverbiumsyntagme. Adverbiumsyntagme Underordningshelhed hvor kernen er et adverbium. Syn. adverbiumgruppe/helhed. Se også Korrelativer. Opbygning: Grad situativ kerne adled adv./ her/der adv. præp.syntag. konj.syntag. synt. rel. ledsætn. helt… …   Danske encyklopædi

  • Derivat(iv) — Afledningselement tilføjet roden, som kan være både præfiks og suffiks: Ex: mis , for , else; misforståelse. Kan inddeles i indholdsklasser: 1. Diminutiver (formindskelsesord) 2. Augmentativer (forstørrelsesord) 3. Kollektiver (større enheder) Ex …   Danske encyklopædi

  • Verbaladjektiv — Adjektiv dannet af et verbum. Typer: 1. præsens participium: en smilende pige 2. perfektum participium: en brugt bil 3. verbum + suffiks: læsbar, tvivlsom …   Danske encyklopædi

  • Verbalsubstantiv — Substantiv som er afledt af et verbum ved tilføjelse af suffiks. Syn. nomina actionis, gerundium, sæt ningsord. Ex: læsning, kørsel, hylen …   Danske encyklopædi

  • Suffix — Sn am Ende angefügtes Wortbildungselement per. Wortschatz fach. (18. Jh.) Entlehnung. Substantiviert aus l. suffixum das unten Angefügte    Ebenso nndl. suffix, ne. suffix, nfrz. suffixe, nschw. suffix, nnorw. suffiks; Affix, sub . lateinisch l …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • suffigere — suf|fi|ge|re vb., r, de, t (LINGVISTIK tilføje et suffiks) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”